Sådan kommer du videre

Er du barn eller ung?

Er du forælder eller pårørende?

Er du fagperson?

Hvad er Fønix?

Fønix retter sig mod børn og unge op til 18 år med seksuelt bekymrende, grænseoverskridende eller krænkende adfærd. Indsatsen sker i tæt samarbejde med kommunen, de primære omsorgspersoner og det professionelle netværk omkring barnet.

Den primære indsats er udredning og behandling, men kan også være rådgivning, konsultation, supervision, mediation og undervisning. Indsatsen er landsdækkende og er organisatorisk tæt forankret med De Danske Børnehuse, og bistår således alle landets kommuner med hjælp og støtte til målgruppen.

Formålet med indsatsen er at forebygge seksuelle overgreb mod børn. Indsatsen har til opgave at hjælpe børn og unge, der har seksuelt bekymrende, grænseoverskridende og/eller krænkende adfærd til at komme i bedre trivsel og udvikle en sundere

seksualitet. Indsatsen tilbydes i børnevenlige rammer, af fagprofessionelle, der er vant til at tale med børn og unge om disse problematikker. Indsatsen er højt specialiseret og der er fokus på at møde barnet og dennes omsorgspersoner på en nænsom og empatisk måde.

Barnet i centrum

Vi sikrer en professionel og skånsom indsats overfor barnet/den unge i sager om seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd.