Konsultative ydelser og supervision

Hvad er

Konsultative ydelser og supervision?

Fønix Midt tilbyder forskellige typer konsultative ydelser, der varierer i omfang, indhold og antal deltagere. Fønix Midt foretager sammen med henviser den faglige vurdering af, hvilken type ydelse, der er relevant i forhold til den specifikke sag.

Henvisende kommune kan modtage konsultativ sparring på en specifik sag sammen med barnets omsorgspersoner og/eller professionelle netværk. Pakkepris afhænger af omfanget af konsultative møder. 

Pakke A

Konsultativ ydelse på konkret sag med barnets primære omsorgspersoner og professionelt netværk

  • I form af enkeltstående møder af i alt 6 timers varighed, eksempelvis 2 til kommunen, 2 til barnets primære omsorgspersoner, 2 til skole/daginstitutionen eller 4 møder af 1,5 times varighed.
 

ELLER

  • Sammenhængende forløb på 6 timer til kommunen, barnets primære omsorgspersoner og professionelt netværk (f.eks. 3 x 2 timers møder eller 4x 1,5 times møder) 

 

Formålet med ydelsen er:

Systematisering af viden om barnets seksuelt bekymrende adfærd. Opkvalificering af barnets primære omsorgspersoner og professionelle netværk, herunder til i praksis at kunne håndtere den seksuelt bekymrende adfærd og støtte barnet relevant. .

Takst: 8.250 kr.

Pakke B

Konsultativ ydelse på konkret sag med barnets primære omsorgspersoner og professionelt netværk

  • I form af 3 enkeltstående møder, eksempelvis 1 til socialrådgiveren, 1 til barnets primære omsorgspersoner, 1 til skole/daginstitutionen.

ELLER

  • Sammenhængende forløb på på et møde á 3 timer til socialrådgiveren, barnets primære omsorgspersoner og professionelt netværk.

Formålet med ydelsen er:

Systematisering af viden om barnets seksuelt bekymrende adfærd. Opkvalificering af barnets familie og professionelt netværk, herunder til i praksis at kunne håndtere den seksuelt bekymrende adfærd og støtte barnet relevant. .

Takst: 4.400 kr.

Pakke A og B kan iværksættes uden forudgående udredning eller som forberedelse til et udredningsforløb.



Supervision til fagprofessionelle.

Fønix Midt tilbyder supervision til barnets relevante professionelle netværk – f.eks. skole/daginstitution plejeforældre og opholdssted.

Indhold:

  • Supervision og rådgivning til forståelse af barnets seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd. 
  • Håndtering af barnets adfærd.
  • Forebyggelse af yderligere seksuel bekymrende adfærd.
  • Håndtering af egne reaktioner.
 

Rammen for supervision aftales nærmere med Fønix Midt. 

Kontakt Fønix Midt for aftale og takster.