Gå til Børnehus Midt

Bekymringsbarometer

JanusCentret har udviklet et værktøj, som kan benyttes, hvis der er tvivl om, hvordan man bør tackle den seksuelle adfærd, som barnet eller den unge udviser.

Seksualitet kan udtrykkes på mange forskellige måder. Den udtrykkes ved sprog, berøring, udforskning af egen eller andres krop, seksuel aktivitet, leg eller samspil.

Alle har ret til at kunne udtrykke sin seksualitet. Nogen børn og unge viser seksuel adfærd, som øger deres sårbarhed eller skader andre. I disse tilfælde er det, af omsorgsmæssige hensyn, de voksnes pligt at reagere samt sørge for hjælp og nødvendig beskyttelse.

I vurderingen bør barnets funktionsniveau og generelle trivsel altid tages i betragtning. Nogle unge er ekstra sårbare. For eksempel unge, som har en funktionsnedsættelse, har tilknytningsvanskeligheder eller har været udsat for overgreb og omsorgssvigt. De er i større risiko for at blive udsat for, eller selv at udvikle, uacceptabel seksuel adfærd. Det er derfor helt centralt at tidlige tegn på bekymrende træk i den seksuelle udvikling hos børn opdages og vurderes af voksne omkring barnet.

Hvad er

Bekymringsbarometer

Bekymringsbarometret er et værktøj, der kan bruges, hvis der er tvivl om, hvordan man skal tackle, eller hvor bekymret man skal være over den adfærd, barnet eller den unge udviser.

Grøn indikerer, at barnet eller den unge udviser normativ og alderssvarende adfærd. Orange indikerer, at barnet eller den unge udviser adfærd, som kræver skærpet opmærksomhed og eventuel indgriben. Rød indikerer, at barnet eller den unge udviser adfærd, der kræver øjeblikkelig indgriben.

Hvor går

grænsen?

Hvor går grænsen for, hvad der på den ene side er seksuel udforskning og leg, og hvad der på den anden side er problematisk og skadelig seksuel adfærd? Hvornår er seksualitet præget af gensidighed, respekt og samtykke, og hvordan ved barnet/den unge, når grænserne bliver overskredet?

Denne film er lavet af RVTS i Norge