Gå til Børnehus Midt

Få den rigtige vejledning og sparring

så du kommer rigtigt videre i forløbet

Er du barn eller ung

Er du forælder eller pårørende

Er du fagperson

Få den rigtige vejledning og sparring

Indsatsen retter sig mod børn og unge op til 18 år med seksuelt bekymrende, grænseoverskridende eller krænkende adfærd. Indsatsen sker i tæt samarbejde med kommunen, de primære omsorgspersoner og det professionelle netværk omkring barnet.

Den primære indsats er udredning og behandling, men kan også være rådgivning, konsultation, supervision, mediation og undervisning. Indsatsen er landsdækkende og er organisatorisk tæt forankret med De Danske Børnehuse, og bistår således alle landets kommuner med hjælp og støtte til målgruppen. Det faglige fundament er blandt andet inspireret af Janus Centret. Formålet med indsatsen er at forebygge seksuelle overgreb mod børn. Indsatsen har til opgave at hjælpe børn og unge, der har seksuelt bekymrende, grænseoverskridende og/eller krænkende adfærd til at komme i bedre trivsel og udvikle en sundere seksualitet. Indsatsen tilbydes i børnevenlige rammer, af fagprofessionelle, der er vant til at tale med børn og unge om disse problematikker. Indsatsen er højt specialiseret og der er fokus på at møde barnet og dennes omsorgspersoner på en nænsom og empatisk måde.

Barnet i centrum

Vi sikrer en proffesionel og skånsom indsats overfor barnet/den unge i sager om overgreb.

Børn med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

er generelt langt mere udsatte end andre børn:

– 38% har været udsat for fysisk vold i hjemmet

– 44% har været udsat for psykisk vold i hjemmet

– 35% har selv været udsat for seksuelle overgreb

– 46% har en psykiatrisk diagnose

– 39% har været udsat for mobning i skolen

Børn med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

har behov for hurtig og kvalificeret hjælp

– for at beskytte barnet mod yderligere belastning og stigmatisering

– for at beskytte andre børn mod krænkelser

Børn med seksuelt bekymrende og krænkende adfærd

er ofte i forvejen i kontakt med ”systemet”:

– 55% går i specialklasse eller på specialskole

– 40% er anbragt på en døgninstitution