Gå til Børnehus Midt

Sagsforløb

Hvad er

Sagsforløbet?

Fønix Midt består af et team af psykologer. Vores faglige fundament er grundlagt gennem års erfaring med børn, unge og familier inden for almen og specialområdet. Den primære opgave i Fønix Midt er at udrede og behandle børn og unge med seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd. Indsatsen retter sig mod børn og unge op til 18 år. Fønix Midt tilbyder endvidere operationalisering, supervision, konsulentbistand og undervisning. Se under ydelsespakker & priser. 

Nedenfor er skitseret et typisk sagsforløb i Fønix Midt.

Et sagsforløb består typisk af følgende:

  1. En telefonisk sparring med Fønix Midt.
  2. En henvisning sendes til Fønix Midt. Hvis rådgiver på baggrund af kendskabet til barnet, familien og sagens akter ikke kan afgøre, hvilken indsats er den rigtige at henvise til, er der mulighed for at henvise til et indledende, afklarende møde. Er der ikke tvivl om, hvilken indsats er den rette, henvises der efter aftale med Fønix Midt direkte til denne (gå til punkt 5).
  3. Der afholdes indledende, afklarende møde mellem Fønix Midt og rådgiver. Fønix Midt har forinden mødet læst alle sagens akter, og mødets formål er at vidensdele ud fra det fremsendte materiale, og i fællesskab vurdere, hvilken indsats barnet/familien har brug for i Fønix Midt.
  4. En henvisning til den aftalte indsats sendes til Fønix Midt.
  5. Forløbet i Fønix Midt går i gang ud fra den aftalte udrednings- eller behandlingsplan.
  6. Der udarbejdes en rapport til kommunen.
  7. Der afholdes et tilbagemeldingsmøde.

Derudover kan der tilbydes operationalisering efter endt forløb, supervision, konsulentbistand og undervisning.