Behandling

Hvad er

Behandling?

Behandlingsforløbet i Fønix Midt er målrettet børn og unge, der en eller flere gange har udvist seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd. De børn og unge, der tilbydes behandling er ud fra den forudgående udredning vurderet at kunne indgå i forløbet enten individuelt eller med inddragelse af netværket.

Behandlingen er specialiseret og bliver tilrettelagt med hensyntagen til barnets særlige behov, funktionsniveau og kompetencer til at indgå i behandling. Omdrejningspunktet for behandlingen vil altid være barnets seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd.

Formålet med behandlingsforløbet er, at:

  • Barnets seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd ophører eller minimeres.
  • Barnet får tilført viden om egen adfærd, ansvar og nye fremadrettede strategier og handlemuligheder.
  • Barnet kommer i bedre trivsel, såvel generelt som i forhold til udviklingen af en sund seksualitet.
  • Netværket får viden om, hvordan barnet på bedst mulig måde støttes og eventuelt skærmes fremadrettet.

Behandlingen indeholder 15 sessioner.

Endvidere indeholder behandlingen visitationssamtale med kommunen, netværksmøde, statussamtale ved behov, afsluttende rapport, afsluttende møde.

Målgruppe

Målgruppen er børn og unge, der ud fra en forudgående udredning vurderes at kunne profitere af et behandlingsforløb. Behandlingen kan være individuel, men vil i mange tilfælde inddrage det professionelle og/eller familiære netværk med henblik på at forstå og støtte barnet.

Indhold

Omfang

Varighed: ca. 15 sessioner.

Takst:  29.702 kr.