Gå til Børnehus Midt

Udredning

Hvad er

udredning?

I udredningen lægger vi stor vægt på at inddrage forældre og andre omsorgspersoner i barnets netværk. Inddragelsen medvirker til, at vi opnår indsigt i barnets relationer og livsomstændigheder, og dermed får en øget forståelse for den seksuelt bekymrende eller krænkende adfærd.

Fønix Midt vurderer ud fra den enkelte henvisning, hvor omfattende en udredning, der er behov for. Udredningen kan bestå af:

Omfang

Typisk vil et barn og dets omsorgspersoner skulle komme i Fønix Midt 3-8 gange ifm. et udredningsforløb, alt efter hvor omfattende udredning der er tale om. Som regel strækker en udredning fra start til slut sig over en periode på 2-4 måneder.

Udredningspakker i Fønix Midt


Pakke A

Målgruppen er børn og unge, hvor der er behov for udredning af det generelle intellektuelle funktionsniveau, opmærksomhedsfunktionen samt den følelsesmæssige og relationelle funktion. Dette med henblik på at afdække mulige bagvedliggende faktorer for den seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd samt vurdering af den fremadrettede indsats. Typisk foreligger der ikke relevante psykologiske tests af barnet forud for henvisningen til udredning i Fønix Midt, eller testningen ligger år tilbage.

Pakke A:

Opstartsmøde

Relevante psykologiske tests med henblik på at afdække barnets kognitive ressourcer og vanskeligheder, opmærksomhedsfunktion, samt følelsesmæssige og relationelle funktion.

Endvidere indeholder pakken klinisk interviews, observation, anamneseoptagelse, netværkssamtale, risikovurdering, traumescreening, udredningsrapport samt afsluttende møde.                       

Takst: 64.938 kr.

Pakke B

Målgruppen er børn og unge, hvor der foreligger en eller flere psykologiske tests, som fortsat vurderes aktuelle og relevante, hvor der til brug for udredningen er behov for supplerende psykologiske tests.

Pakke B:

Opstartsmøde

Relevante psykologiske tests afhængigt af problemstillingen med henblik på at afdække barnets kognitive ressourcer og vanskeligheder og opmærksomhedsfunktion ELLER barnets følelsesmæssige og relationelle funktion.

Endvidere indeholder pakken klinisk interview, observation, anamneseoptagelse, netværkssamtale, risikovurdering, traumescreening, udredningsrapport samt afsluttende møde.                       

Takst: 55.896 kr.

Pakke C

Målgruppen er børn og unge, hvor der typisk foreligger relevante og aktuelle psykologiske tests, som vurderes tilstrækkeligt som grundlag for en supplerende udredning af barnet.

Pakke C:

Opstartsmøde

Endvidere indeholder pakken klinisk interview, observation, anamneseoptagelse, netværkssamtale, risikovurdering, traumescreening, udredningsrapport samt afsluttende møde                       

Takst: 38.233 kr.