Henvisning

Hvordan henvises til Fønix Midt?

Henvisning af børn og unge til udredning, behandling og mediation kan kun ske via barnets hjemkommune, typisk som en del af en børnefaglig undersøgelse (BL § 20), anden hjælp (BL § 32 stk. 1, nr. 8) eller en behandlingsindsats (BL § 32 stk. 1, nr. 5).

Kontakt Fønix Midt på tlf.: 89 40 11 04 for at få sparring og evt. tilsendt henvisningsskema.

Andre professionelle (fx døgninstitutioner, skoler eller familieplejekonsulenter) kan henvende sig vedr. tilkøb af ydelser såsom fx supervision, konsulentbistand og undervisning.

Privatpersoner kan ikke henvende sig til – eller købe ydelser i Fønix Midt. Privatpersoner kan henvende sig til myndighed i deres hjemkommune for hjælp.