Er du fagperson?

Er du socialrådgiver i kommunen og har du kontakt med et barn eller en ung, der viser tegn på seksualiseret adfærd? Er du i tvivl om, hvor bekymret du bør være for den seksualiserende adfærd, der er observeret? Så har du mulighed for at få mere viden her.  

Du kan evt. orientere dig i bekymringsbarometret øverst på siden. Bekymringsbarometret er et værktøj, der kan bruges, hvis der er tvivl om, hvordan man skal håndtere, eller hvor bekymret man skal være over den adfærd, barnet eller den unge udviser. 

Under fanebladet “Ydelser & priser” kan du finde oplysninger om, hvad vi tilbyder af hjælp. Beslutter du dig for at henvise et barn kan du kontakte os for at få tilsendt et henvisningsskemaer. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du har behov for råd og vejledning. Du kan henvende dig pr. telefon 89 40 11 04.

Er du fagperson, der arbejder med børn i dag- eller skoletilbud og søger du mere viden om, hvordan du skal håndtere en bekymring for et barns seksuelle adfærd? Du kan  orientere dig i denne pjece fra Socialstyrelsen (2023), hvor du kan få viden om seksuelt bekymrende adfærd generelt og mulige handleveje, når bekymringen opstår.

Børn og unge med seksuelt bekymrende eller grænseoverskridende adfærd – Handleveje ved bekymring for et barns seksuelle adfærd | Social- og Boligstyrelsen (sbst.dk)