Operationalisering

Hvad er

Operationalisering

Operationalisering er en overlevering af den psykologiske udredning af barnets seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd til relevant fagprofessionelt netværk omkring barnet. Derudover kan barnets primære omsorgspersoner også deltage i mødet. 

Mødet er en systematisk gennemgang af Fønix Midts vurderinger og anbefalinger, samt vejledning vedrørende pædagogisk praksis både generelt, men med særligt fokus på hvordan barnet hjælpes fremadrettet.

Takst: 6.576 kr.