Er du forælder eller pårørende?

Er du forælder, primær omsorgsperson eller pårørende til et barn, der har udvist seksualiseret adfærd – eller er du i tvivl om, hvorvidt dit barns seksuelle adfærd er naturlig og sund eller bekymrende og måske krænkende?

Forældre til et barn med seksuelt bekymrende og/eller krænkende adfærd har ofte bekymringer eller spørgsmål, der kan være svært at få talt om, og finde svar på, f.eks.: 

  • Hvorfor har mit barn seksualiseret adfærd?
  • Hvad kan jeg som forælder gøre for, at det ikke sker igen?
  • Hvordan får jeg tillid til mit barn igen?
  • Hvor meget skal jeg kontrollere mit barn?
  • Hvordan håndterer jeg situationen i familien
    og over for omgivelserne?
  • Er der risiko for, at mit barn bliver krænker som
    voksen?
 

Fønix Midt tilbyder både forebyggende, kortere og længerevarende indsatser, alt efter bekymrings- og alvorsgrad. Som udgangspunkt udarbejder Fønix Midt altid en udredning af dit barn, før der eventuelt iværksættes en kortere- eller længerevarende behandlingsindsats. Dette gør vi, fordi det er vigtigt med en grundig udredning af dit barns adfærd og eventuelle behandlingsbehov, så en indsats kan tilrettelægges mest målrettet behovet. Indsatserne i Fønix Midt vil typisk foregå med høj grad af inddragelse af barnets primære netværk.

Hvis du mener, at dit barn er i Fønix Midts målgruppe, og at I har brug for hjælp hos os, skal du tage kontakt til en socialrådgiver i dit barns kommune. Socialrådgiveren kan henvise til Fønix Midt, hvorefter der bliver lavet en vurdering af, hvordan vi hjælper dit barn og din familie bedst muligt.